IPS metode

Individuelt Planlagt job med Støtte.

 

Individual Placement and Support (IPS) modellen er en evidensbaseret standardiseret metode, hvor der gives støtte til deltagere med psykiske lidelser til at få og fastholde et arbejde eller en uddannelse på ordinære vilkår, med udgangspunkt i deltagerens egne ønsker og motivation.

 

Indsatsen styres af otte overordnede principper der gennemsyrer og guider IPS konsulenternes daglige arbejde. Der arbejdes med en positiv tilgang til mennesker med fokus på ressourcer og styrker fremfor barrierer.

 

Målet er beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.

IPS konsulenten hjælper deltagerne med at finde job på det ordinære arbejdsmarked, dvs. job der ikke er specielt oprettet til mennesker med en psykisk sygdom, som f.eks. beskyttede værksteder eller socialøkonomiske virksomheder. Det kan være jobs med varierende timetal, men IPS medarbejderen er ansat til samme løn og vilkår som de øvrige ansatte på virksomheden. Lønnen kan, efter gældende dansk lovgivning, indeholde et supplement af sociale ydelser. Ordinær beskæftigelse er målet, fordi der blandt målgruppen er et stort ønske om dette, og da det fremmer social inklusion og reducerer stigmatisering. Ordinær beskæftigelse kan også øge deltagerens selvværd med en erkendelse af, at indsatsen bliver værdsat og at der bidrages til samfundet generelt.

 

Inklusion IPS-programmet er deltagerens eget valg.

Det eneste krav til deltageren for at blive optaget i IPS-programmet er et ønske om arbejde på det ordinære arbejdsmarked. Der er ikke nogen der ekskluderes på baggrund af f.eks. misbrug, hjemløshed, symptomer, straffeattest, eller tidligere arbejdshistorik, da undersøgelser har vist, at der kan opnås gode effekter uafhængig af dette.

 

IPS er en integreret del af den øvrige behandling.

Et tæt samarbejde mellem IPS konsulenten og deltageren behandlings team, er ifølge modellen afgørende for at sikre behandlernes støtte og opbakning. Det er derfor vigtigt, at IPS konsulenten enten er en del af behandlingsteamet, regelmæssigt deltager ved konferencer, eller har individuel kontakt med primærbehandlerne. Igennem samarbejdet kan IPS konsulenten diskutere kliniske faktorer og rehabiliteringspørgsmål som f.eks bivirkninger af medicin, symptomniveau eller kognitive deficits, med behandlerne, hvilket kan være relevant i forhold til valg af job og timetal. Derudover kan andre behov, som kognitiv træning, socialfærdighedstræning eller andet planlægges igennem en dialog mellem IPS konsulenten og deltagerens primære behandler. Det sikrer at deltageren altid har optimal støtte til at nå sit mål om arbejde.

 

Indsatsen er baseret på deltagerens egne præferencer og valg.

Når jobbet matcher deltagerens interesser giver det større tilfredshed og øget motivation og dermed bedre fastholdelse over tid. Derfor er deltagerens egne præferencer afgørende og styrende for hele forløbet.

 

Vejledning om sociale ydelser og arbejde.

Frygten for at miste sociale ydelser kan have en stor betydning for deltagerens motivation for at arbejde. Ofte er mennesker med psykiske lidelser ekstra følsomme overfor usikkerhed omkring deres økonomiske situation og det anses for vigtigt at deltageren er grundigt informeret om hvilke konsekvenser det vil have for dem at påtage sig et arbejde. I Danmark kan det være ydelser som kontanthjælp, førtidspension, boligsikring, medicintilskud, handicap kompenserende ydelser og lignende, som kan blive påvirket. Derfor tilbydes der vejledning om, hvilke muligheder der er i social- og beskæftigelsesindsatsen, samt hvorledes ordinær beskæftigelse påvirker dette, så deltageren er bedst muligt klædt på til at træffe en informeret beslutning om arbejde.

(I Danmark er der for alle modtagere af kontanthjælp, et krav om aktivt at søge at udnytte sin arbejdsevne bedst muligt. Det står i modsætning til den amerikanske model, hvor princippet tilskriver at deltageren har et frit valg om hvorvidt han eller hun ønsker at arbejde. I praksis vil det i Danmark nærmere være et spørgsmål om at informere deltageren om konsekvenser ved arbejde, således at de er forberedt på de ændringer der træder i kraft når de går i arbejde.)

 

IPS programmer bruger en hurtig jobsøgningstilgang.

Deltagerne forventes at komme direkte i arbejde, i stedet for at dette sker efter en lang arbejdsafprøvning og træning. IPS konsulenten hjælper deltagerne med, at undersøge jobmuligheder inden der er gået en måned. Hurtig jobsøgning skal sikre, at deltagerens aktuelle motivation bliver udnyttet optimalt. I mange tilfælde vil det ikke være muligt at opnå job inden for en måned, men hurtig jobsøgning sender et signal til deltageren om, at IPS konsulenten tror på hans eller hendes kompetencer og evner til at arbejde.

 

Samarbejde med virksomheder på det lokale arbejdsmarked

IPS konsulenterne opsøger virksomheder i lokalområdet for at opnå viden om den enkelte arbejdsgivers behov for arbejdskraft, rekrutteringsmetode, arbejdsområder og hvad han lægger vægt på hos en ansøger. Der er særligt fokus på systematisk at opsøge virksomheder der vil være et godt match til IPS deltagernes ønsker og behov.

 

Støtten under beskæftigelse varer så længe der er behov for det.

På trods af gode resultater med at hjælpe mennesker med psykiske lidelser i gang på arbejdsmarkedet, ved vi også at det kan være svært for dem at fastholde arbejdet over længere tid. Det er derfor helt essentielt at støtten under beskæftigelse varer indtil den enkelte har bidt sig fast på arbejdsmarkedet og behovet for støtte er så lille at det kan varetages af f.eks. en behandler eller en pårørende.

 

Dansk IPS Akademi

Dansk IPS Akademi Copyright @ All Rights Reserved

CVR-/SE-nr: 31645093